. .

CD-Player (Ghetto Blaster)

Preise

Tagespreis: 5,00 €
Wochenendpreis (Fr-Mo): 10,00 €
Wochenpreis(Mo-Fr): 20,00 €